Protetická stomatologie

Krásný a plně funkční chrup?

Ano, u nás víme, jak na to!

Protetická stomatologie se zabývá nahrazováním poškozených nebo ztracených zubů a obnovuje celistvost zubního oblouku a chrupu jako celku. Pro zhotovení zubních náhrad disponuje současná protetika řadou moderních materiálů – otiskovací a modelovací hmoty, kovy, umělé pryskyřice a keramické hmoty.

Úkolem zubních náhrad však není jen nahradit nebo doplnit chybějící chrup, stále větší důraz je kladen také na estetiku a s naprostou samozřejmostí očekáváme zkvalitnění možnosti příjmu a rozmělnění potravy a správné vyslovování hlásek a slov.

Některé zubní náhrady může zhotovit lékař přímo v ordinaci. Zpravidla se jedná o dostavby zubů pomocí kořenových čepů a kompozitních materiálů nebo o zhotovení provizorních korunek či můstků, které jsou následně nahrazeny definitivní protetickou náhradou zhotovenou v zubních laboratořích.

Naše dentální centrum disponuje vlastní zubní laboratoří, ve které vyrábíme širokou škálu protetických výrobků z kvalitních materiálů, které jsou odolné jak vůči působení vlastního prostředí v ústní dutině, tak i vůči běžným zevním vlivům. Díky úzké spolupráci zubních techniků se zubními lékaři a dle individuálních potřeb i s klienty máme neocenitelnou možnost pružně reagovat na požadavky směřující k dosažení co nejlepších výsledků.

Vývoj v oblasti protetiky směřuje k využívání takových pracovních postupů, při nichž se maximum úkonů provádí mimo ústa pacienta, tedy na modelu, tzv. nepřímým postupem. Dalším trendem je řešení všech defektů chrupu pokud možno fixními náhradami s využitím implantátů jako pilířů pro budoucí pevné náhrady.

V našem dentálním centru vám zajistíme plnohodnotný chrup a krásný úsměv díky široké nabídce protetických výrobků:

  • celokeramické korunky a můstky
  • metalokeramické korunky a můstky
  • fazetované můstky
  • estetické fazety
  • snímací částečné i celkové náhrady
  • další speciální práce
Zpět