Parodontologie

Péče o dásně a závěsný aparát je samozřejmou součástí stomatologie. Léčbou tkání, které zajišťují ukotvení zubu v čelisti a jejich zachováním, se zabývá parodontologie. Ta dále studuje patologické pochody v dutině ústní, které poškozují tkáně kolem zubu, a zabývá se chorobami ústní sliznice.

Hlavní příčinou onemocnění parodontu je špatná ústní hygiena. V ústech působí bakterie, které se usazují na zubech ve formě mikrobiálního plaku. Tento plak vyvolává zánět dásní, který v případě, že není včas a dostatečně léčen, postupuje hlouběji a postihuje lůžko a závěsný aparát zubu. Ke vzniku parodontického onemocnění kromě plaku přispívá také usazený zubní kámen, ortodontické vady chrupu, celková onemocnění a užívané léky, nevyhovující výplně zubů, špatně zasazené korunky a protézy, kouření, dědičné dispozice a další vlivy. Neřešením těchto vlivů a jejich dopadů na stav dásní a závěsného aparátu zubů dochází v pokročilém stadiu až k úbytku kosti, ve které jsou zuby upevněny, ty se následně mohou začít viklat a neléčená parodontitida mnohdy končí ztrátou jinak funkčního chrupu. Rizika však nehrozí jen zubům, chronická parodontitida je zdrojem infekce a může být příčinou jiných závažných onemocnění v celém organismu.

Alarmujícími ukazateli, které vás mohou upozornit na to, že není vše zcela v pořádku, může být krvácení z dásní či zápach z úst. V takovém případě je nasnadě navštívit stomatologa či dentální hygienistku. Včasné odstranění plaku a zubního kamene a dostatečné instrukce vedoucí ke zlepšení ústní hygieny často mohou celý proces zastavit. V případě přetrvávajících potíží zajistí další léčbu specializovaný zubní lékař – parodontolog. Léčba je většinou dlouhodobá, jejím cílem je udržet chrup co nejdéle ve funkčním stavu při zachování estetiky.

Nejlepší cestou, jak parodontickým potížím předcházet, je vynikající ústní hygiena a pravidelné návštěvy v ordinaci dentální hygienistky. V našem zařízení klademe důraz především na preventivní opatření, ale zároveň provádíme konzervační léčení a nezbytné parodontologické operace při větším stupni poškození parodontu. Provádíme i operace vkládáním materiálu, který pomáhá nahradit vlastní poškozenou kost.

Zpět