Endodoncie

Je-li zub napaden kazem a bakterie obsažené v zubním kazu proniknou až do dřeňové dutiny, mohou způsobit zánět a následně i odumření zubní dřeně, neboť ta v dospělosti nemá téměř žádnou regenerační schopnost. Navíc hrozí průnik infekce přes hrot kořene zubu, což vede k dalším komplikacím. Odborným ošetřením kořenových kanálků a léčbou periapikálních lézí (zubních váčků) se zabývá specializovaný zubní lékař – endodontista.

Hlavním cílem endodoncie je dokonalé zprůchodnění, rozšíření, dezinfekce a zaplnění kořenového kanálku. Ošetření je náročné na kvalitní nástroje i použité materiály a zároveň vyžaduje vysokou preciznost lékaře; zejména u vícekořenových zubů bývá náročné také časově. Vlastní endodontické ošetření vždy doprovází RTG vyšetření daného zubu. Kvalitně provedené endodontické ošetření může být jedinou možností zachování zubu v dutině ústní a vyžaduje kvalitně odvedenou práci lékaře ve spolupráci s pacientem.

Zpět